II Ogólnopolski Kurs Chorału

 Gregoriańskiego we Wrocławiu 

16-22 lipca 2023 

Convivium Gregorianum 2023

Poznaj piękno chorału gregoriańskiego - śpiewu własnego Kościoła.

Zachwyć się pięknem tej muzyki w liturgii.

Obejrzyj naszą zapowiedź i dowiedz się, dlaczego warto przyjechać na Kurs.

PAKIETY DLA UCZESTNIKÓW

Pakiet BASIS

540

Pakiet rekomendowany dla osób
z Wrocławia, mieszkających blisko Ostrowa Tumskiego


Pakiet CIBUS

750

Pakiet rekomendowany dla osób
z Wrocławia i okolic,
które cenią sobie wygodę


Pakiet DOMUS

1490

Pakiet rekomendowany
dla osób spoza Wrocławia

KLINKIJ W FORMULARZ ZAPISOWY PONIZEJ

!! UWAGA !! - ZAPISY TYLKO DO 30 CZERWCA 2023 r. (dotyczy pakietów CIBUS i DOMUS)

Liturgia Kościoła, a więc Msza święta wraz z godzinami brewiarzowymi, to wydarzenia otwarte,
na które zapraszamy każdego chętnego.
Szczegóły dotyczące lokalizacji i czasu zostaną podane w programie, który opublikujemy w późniejszym terminie.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Termin

Kurs trwa od 16 lipca (niedziela) do  22 lipca (sobota).

Rozpoczęcie kursu planowane jest w godzinach wieczornych,
przed kolacją.

Zakończenie kursu nastąpi w dniu wyjazdu w godzinach porannych,
po śniadaniu. 

Lokalizacja

Wszystkie zajęcia kursowe, większość modlitw brewiarzowych, a także posiłki i noclegi wykupione w ramach wybranego pakietu będą zorganizowane u sióstr Elżbietanek we Wrocławiu.

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. św. Józefa 1/3
50-329 Wrocław

PROGRAM

Poziom pierwszy

Propedeutyka chorału gregoriańskiego i księgi liturgiczno-muzyczne

Źródła zapisu chorału gregoriańskiego

Psalmodia i prosty repertuar brewiarzowy

Praktyka śpiewu

Poziom drugi

Wprowadzenie do semiologii gregoriańskiej

Neumy dwu- i trzydzwiękowe oraz ich formy rozbudowane

Modalność chorału gregoriańskiego

Praktyka śpiewu

Poziom trzeci

Rozbudowane struktury neumatyczne 

Kwilizma 

Wprowadzenie do zjawiska artykulacji neumatycznej 

Likwescencja

Oznaczenia literowe w notacji adiastematycznej

Praktyka śpiewuNiezależnie od poziomu, dla każdego uczestnika przewidujemy możliwość codziennego udziału w:

WYKŁADOWCY

Raúl Orlando
Arreguín Rosales

Rzym, Włochy

Raúl Orlando Arreguín Rosales urodził się w mieście Celaya w Guanajuato w Meksyku. Uczył się gry na fortepianie i skrzypcach w Konserwatorium Muzycznym Celaya w latach 1994-2000.

W latach 2000-2006 był tam nauczycielem. W 2003 r. został mianowany dyrygentem chóru Konserwatorium z Celaya i Coro da Camera Santa Cecilia. Kilkakrotnie koncertował z chórem i orkiestrą konserwatorium wykonując Carmina Burana C. Orffa, Requiem M. Duruflé, Requiem oraz Mszę koronacyjną W. A. Mozarta, dwie kantaty wielkanocne J. S. Bacha, repertuar muzyki meksykańskiej i latynoamerykańskiej. Z chórem Santa Cecilia wykonywał Responsoria z Ciemnych Jutrzni Tomása Luisa de Victorii, a także polifonię kolonialną i muzykę współczesną. Był członkiem kwartetu smyczkowego Tierra llana, orkiestry Silvestre Revueltas, kwartetu Corelli i orkiestry kameralnej de Celaya. Uczestniczył w kilku kursach dyrygentury chóralnej (Maria Felicia Pérez, Carlos Fernandez Aransay, Antoni Ross Marbà e Jordi Mora).

Obecnie sprawuje funkcję kantora, zastępcy dyrektora i archiwisty w Cappella Giulia przy kapitule bazyliki San Pietro w Rzymie. W Papieskim Instytucie Muzyki Sakralnej uzyskał dyplom z dyrygentury chóralnej u Maestro Waltera Marzilli oraz z kompozycji u maestro Valentino Miserachs Grau. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z muzykologii (promotor prof. Nicola Tangari). Jest członkiem scholi PIMS „Schola Gregoriana”, kierowanej przez prof. dr. Franza Karla Prassla, z którą brał udział w festiwalach chorału gregoriańskiego na Słowacji i w Vac (Węgry) oraz w Watou (Belgia) w 2012, 2015 i 2018 r. Jest założycielem zespołów: Exurge Choral Ensemble, kwartetu Pomerium i Schola Cantorum Nova Hispania.


prof. dr hab. Marta
Kierska-Witczak

Wrocław, Polska

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, profesor sztuk muzycznych. Dyrygentka, gregorianistka, organizatorka życia muzycznego. 

W macierzystej uczelni, od 2006 r., jako kierownik Katedry (d. Zakładu) Muzyki Kościelnej zainicjowała wiele naukowych, artystycznych i popularyzacyjnych wydarzeń, które na stałe wpisały się we wrocławskie środowisko. Kierowała kilkunastoma ogólnopolskimi sympozjami oraz kursami z zakresu muzyki kościelnej i chóralistyki, była inicjatorką powołania kierunku muzyki kościelnej i autorką jego programu. Od 2019 r. sprawuje funkcję dyrektora Szkoły Doktorskiej rodzimej uczelni. Juror międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów muzycznych, ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej, autorka wykładów i artykułów dotyczących literatury chóralnej, redaktor kilku publikacji dotyczących muzyki sakralnej. Prowadziła wykłady, lekcje mistrzowskie, a także współpracowała z zespołami w wielu europejskich uczelniach w Niemczech, we Włoszech, Hiszpanii, Gruzji, Chorwacji, Rumunii, na Bałkanach, także na Białorusi i na Litwie, a także z różnymi chórami Wrocławia, z którymi w ramach polskich i europejskich konkursów zdobywała najwyższe nagrody. 

W latach 1993-2015 była kierownikiem artystycznym Chóru Kameralnego Politechniki Wrocławskiej «Consonanza», z którym poprowadziła kilkaset koncertów z różnorodnym programem - od średniowiecznej monodii do wokalno-instrumentalnych form współczesnych; biorąc udział i zdobywając wysokie nagrody podczas licznych konkursów muzycznych w Polsce i za granicą. 

Łukasz
Czartowski

Wrocław, Polska

Absolwent Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na Wydziale Edukacji Muzycznej, Dyrygentury Chóralnej i Muzyki Kościelnej. W 2018 roku ukończył studia o specjalności Śpiew gregoriański w klasie prof. Karla Franza Prassla w Papieskim Instytucie Muzyki Sakralnej w Rzymie. Obecnie studiuje śpiew historyczny w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie dr Anny Wereckiej-Gryć i prof. dr hab. Piotra Łykowskiego.

Jako wokalista współpracował m. in. z Poznańskim Chórem Kameralnym, Chórem Filharmonii w Arad (Rumunia), Chórem Katedry św. Jerzego w Timisoarze (Rumunia). W latach 2018-2020 był członkiem Chóru Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. W 2018 r. uzyskał status wolnego słuchacza w Capella Musicale Pontificia Sistina w Rzymie.

Członek polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego. Brał udział w kursach interpretacji chorału gregoriańskiego prowadzonych przez Mariusza Białkowskiego, Alberto Turco, Susi Ferfoglię, Franza Karla Prassla, Marco Frisinę, Fluvio Rampiego.

Od 2018 roku jest kantorem w Duszpasterstwie Wiernych Tradycji Łacińskiej. W latach 2019-2021 pełnił funkcję kantora na warsztatach liturgicznych Ars Celebrandi w Licheniu.

Współzałożyciel Fundacji Lumen de Lumine i kierownik artystyczny jej projektów. Odnajduje źródła interpretacji chorału gregoriańskiego w pierwszych neumatycznych zapisach adiastematycznych z X i XI w. oraz diastematycznych manuskryptach dojrzałego średniowiecza.


PARTNERZY I PATRONI


Opiekę medialną nad Kursem sprawuje TVP Wrocław