I Ogólnopolski Kurs Chorału Gregoriańskiego we Wrocławiu - 17-23 lipca 2022 r.